Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 09/9/2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Đắk Mil (07/10/2021)
Ngày 07/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 07/10/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 09/9/2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Đắk Mil, nhằm mục đích đảm bảo sản xuất an toàn và thực hiện mục tiêu kép (vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế); hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 07/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu các đơn vị, địa phương đánh giá thực trạng hoạt động của hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn; đề ra các giải pháp thực hiện trong công tác chỉ đạo điều hành; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng; hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi về lao động

Thông qua Kế hoạch, UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện các quy định, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn, nghiêm cấm tình trạng tham nhũng, tiêu cực; thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời bố trí cán bộ, công chức làm đầu mối chuyên trách để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý./.

 

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

 

Lượt xem:  3 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info