Huyện Đắk Mil nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp (30/07/2021)
Trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đã được ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã; tỷ lệ hộ sơ giải quyết quá hạn ngày càng giảm, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn khó khăn, vướng mắc, còn tình trạng trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện theo quy định,...

Trước tình hình đó, ngày 30/7/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1306/UBND-VP về việc nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thông qua Công văn, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên phối hợp với Trung tâm hành chính công, Bộ phận Một cửa để hướng dẫn cho cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, bảo đảm hồ sơ khi được tiếp nhận phải đúng thành phần hồ sơ, nội dung thành phần hồ sơ bảo đảm đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Hạn chế hồ sơ trả lại cho người dân, doanh nghiệp bổ sung nhiều lần, nhất là đối với hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng... Bộ phận Một cửa khi tiếp nhận hồ sơ chủ động trao đổi trực tiếp với các bộ phận chuyên môn của các cơ quan, đơn vị để tiếp nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật. Nhất là các thành phần hồ sơ có tính chất kỹ thuật, có tính chất chuyên môn, nghiệp vụ cao. Đồng thời, UBND huyện đã giao Văn phòng HĐND và UBND huyện kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; theo dõi tổng hợp các cơ quan, đơn vị để hồ sơ quá hạn, hồ sơ trả lại cho người dân, doanh nghiệp bổ sung nhiều lần, báo cáo UBND huyện để xem xét, xử lý./.

 

Đào Thị Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng

 

 

Lượt xem:  16 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info