Hội nghị Liên tịch thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung Chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (08/07/2021)
Ngày 06/7/2021, Thường trực HĐND huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện và các ngành liên quan để thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo các ban: Kinh tế - Xã hội, Pháp chế HĐND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

           Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã thông qua dự kiến nội dung sẽ trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XII. Theo đó, Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện sẽ diễn ra trong thời gian 02 ngày, dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 05/8 đến ngày 06/8/2021 tại Trung tâm Văn hóa huyện. Tại kỳ họp này sẽ xem xét và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, cụ thể: Báo cáo kết quả hoạt động HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; Báo cáo công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Thông báo của UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XII; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về việc thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; Tờ trình thông qua phương án phân bổ, sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết danh mục đầu tư công năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện. Ngoài việc xem xét và thảo luận các báo cáo; kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian cho chất vấn, trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm.

Hình: Toàn cảnh Hội nghị

            Sau khi các đại biểu bàn bạc, thống nhất với những nội dung của kỳ họp, kết luận Hội nghị, ông Trần Văn Thương, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để kỳ họp đạt kết quả tốt, đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, quan tâm đến nội dung chất vấn và giải trình tại kỳ họp đảm bảo hoạt động chất vấn hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần chuẩn bị chu đáo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để các Ban của HĐND huyện thẩm tra; đồng thời có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra, hoàn chỉnh văn bản để gửi cho các đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp theo đúng quy định./.

Trúc Đào - Chuyên viên VP

Lượt xem:  47 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info