Kho bạc nhà nước Đắk Mil đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước (04/06/2021)
Thực hiện Công văn số 1430/KBNN-VP ngày 29/3/2021 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo chuyên đề; Kế hoạch số 274/KH-KBĐN ngày 10/5/2021 của KBNN Đắk Nông về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo chuyên đề cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

         Thực hiện Công văn số 1430/KBNN-VP ngày 29/3/2021 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo chuyên đề; Kế hoạch số 274/KH-KBĐN ngày 10/5/2021 của KBNN Đắk Nông về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo chuyên đề cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

         Theo đó, KBNN đã triển khai chương trình Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sách Nhà nước (NSNN). KBNN Đắk Mil cũng đã ban hành các văn bản đến các đơn vị sử dụng ngân sách như Công văn số 16/KBĐM-KTNN ngày 29/01/2021 về việc tăng cường kiểm soát hồ sơ trên hệ thống Dịch vụ công; Công văn số 42/KBĐM-KTNN ngày 31/3/2021 về việc tăng cường quản lý trong hoạt động giao dịch với KBNN. Đến thời điểm hiện tại KBNN Đắk Mil đã có 93/93 đơn vị thực hiện cài đặt và sử dụng chương trình cảnh báo rủi ro của KBNN trên thiết bị di động để quản lý có hiệu quả các khoản chi ngân sách của đơn vị mình đạt 100%. Để đảm bảo việc giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN được hiệu quả, an toàn cho các đơn vị sử dụng ngân sách KBNN Đắk Mil các đơn vị sử dụng ngân sách cần thực hiện:

         Các đơn vị sử dụng ngân sách tăng cường việc sử dụng quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN Đắk Mil và cài đặt sử dụng chương trình cảnh báo rủi ro trong hoạt động thanh toán qua thiết bị di động: Thông báo cho đơn vị tình hình biến động số dư tài khoản của đơn vị tại KBN; trạng thái xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán giúp cho đơn vị có thể giám sát quá trình xử lý hồ sơ và kiểm soát chi NSNN.

         Chủ tài khoản tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, chứng từ trong quá trình phê duyệt hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công nhằm đảm bảo an toàn, khớp đúng với chứng từ gốc lưu tại đơn vị.

         Thường xuyên trao đổi thông tin đa chiều để nắm bắt tình hình hoạt động tài chính của các đơn vị, nhằm kịp thời phát hiện những bất thường, những nguy cơ rủi ro do lợi dụng chữ ký số, chứng thư số chưa đúng quy định để người khác có thể sử dụng hoặc giao chữ ký số, chứng thư số, tài khoản đăng nhập dịch vụ công trực tuyến KBNN dễ dẫn đến nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước tại đơn vị.

        Các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư thực hiện gửi hồ sơ chứng từ đến KBNN thực hiện theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Hàng tháng, quý chấp hành nghiêm túc công tác đối chiếu, xác nhận số liệu các tài khoản dự toán và tài khoản tiền gửi kịp thời. Trong quá trình đối chiếu, trường hợp phát hiện số liệu của đơn vị có sự nhầm lẫn, không chính xác hoặc sai sót thì KBNN thông báo cho đơn vị điều chỉnh.

       KBNN Đắk Mil thường xuyên báo cáo, tranh thủ sự chỉ đạo cơ quan cấp trên và UBND huyện Đắk Mil, đồng thời phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư qua nhiều kênh, phương tiện, như phát hành văn bản,  thông báo trên zalo để các đơn vị sử dụng ngân sách nắm rõ và áp dụng đúng các quy định về giao dịch điện tử nhằm nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch trong công tác kiểm soát chi nói riêng và giao dịch với khách hàng nói chung./.

 

Lượt xem:  84 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info