Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Đắk Mil họp xét thi đua, khen thưởng năm 2020 (18/01/2021)
Ngày 18/01/2021, UBND huyện Đắk Mil tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để xét thi đua, khen thưởng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện chủ trì cuộc họp.

        Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện được nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thông qua các văn bản về quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời trình bày danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng năm 2020. Qua xem xét thành tích của các tập thể và các cá nhân được đề nghị khen thưởng năm 2020, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của huyện đã đóng góp ý kiến và cơ bản tán thành với đề xuất của cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của huyện, đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 40 tập thể và 194 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 26 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 33 cán bộ, công chức cấp xã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác giai đoạn 2019-2020; tặng Giấy khen cho 15 cá nhân, hộ gia đình nông dân có thành tích tiêu biểu trong năm 2020; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 05 tập thể, tặng cờ thi đua cho 03 đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua của huyện.      

        Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện nhấn mạnh việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị Phòng Nội vụ huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của các tập thể, cá nhân trình Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020; hoàn thiện hồ sơ các tập thể và cá nhân đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét khen thưởng theo quy định cho các đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác khen thưởng theo đúng pháp luật, đảm bảo tính chính xác, công bằng và động viên khuyến khích cao.

Thùy Giang - Phòng Nội vụ

Lượt xem:  25 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091