Thỏa thuận Quy trình nhập cảnh ngắn ngày giữa Việt Nam và Hàn Quốc (14/01/2021)
Ngày 13/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 51/UBND-VP về việc triển khai thỏa thuận về quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc.

         Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, được giao nghiên cứu nắm rõ thông tin, chủ động hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư theo nội dung thỏa thuận: Việt Nam và Hàn Quốc đã thống nhất về việc áp dụng quy trình đi lại ngắn ngày (còn gọi là Quy chế đi lại ưu tiên cho người từ Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam dưới 14 ngày và Phương án quy trình nhập cảnh đặc biệt miễn cách ly cho người từ Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc). Quy chế này áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

        Quy trình này cho phép các trường hợp ưu tiên của một Bên nhập cảnh Bên kia với thời hạn lưu trú ngắn ngày để thực hiện một số hoạt động như: Đầu tư, thương mại, chuyên gia... mà không phải cách ly tập trung.

        Để đảm bảo việc phòng, chống dịch, trước khi nhập cảnh, người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và tiến hành theo dõi sức khoẻ, đo nhiệt độ. Sau khi nhập cảnh, người nhập cảnh sẽ tiếp tục phải xét nghiệm, kiểm tra và theo dõi sức khoẻ thường xuyên và chỉ được thực hiện các hoạt động theo chương trình làm việc đã được cơ quan có thẩm quyền của Bên tiếp nhận phê duyệt.

Bích Phương - Chuyên viên VP

Lượt xem:  17 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091