Đắk Mil triển khai phát động tuần Lễ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp ngày 19/5/2021 (05/02/2021)
Ngày 02/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil ban hành Kế hoạch thực iện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 trên địa bàn huyện. Nhằm phát động tuyên truyền sâu rộng để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội và nhân dân trong huyện nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và lợi ích của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, qua đó tạo được phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, góp phần tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường và lợi ích kinh tế.

        Theo đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đắk R’la tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đắk R’la vào ngày 18/5/2021. Tổ chức trồng cây dọc theo tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn các xã: Đắk R’la, Đức Mạnh và Thuận An với  số lượng từ 500 đến 700 cây, gồm cây Sao đen, Sấu…

Cây sao đen, một trong những loại giống cây được lựa chọn trồng trong Lễ phát động Tết trồng cây

         Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” để các cấp, ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; Phối hợp với UBND xã Đắk R’la để kiểm tra, thống nhất địa điểm trồng phù hợp, liên hệ với đơn vị sản xuất cây giống có uy tín, ký kết hợp đồng, mua cây giống, đào hố và các vật tư cần thiết (cọc chống, dây buộc …).

         Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Đắk R’la trang trí lễ đài, chuẩn bị đầy đủ các nội dung để tổ chức lễ phát động; Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền thông qua các khẩu hiệu như: Panô, áp phích về Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, tác dụng của việc thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia trồng cây xanh, chăm sóc và bảo vệ cây xanh để cải thiện môi trường sinh thái; đồng thời tổ chức đưa tin buổi lễ tại xã Đắk R’la và các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây trên địa bàn huyện.

Bích Phương - Chuyên viên VP

Lượt xem:  139 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info