Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 (10/12/2020)
Trong 05 năm qua, công tác CCHC là một hành trình nỗ lực với nhiều cách làm sáng tạo, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn, góp phần vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Triển khai công tác CCHC giai đoạn 2016-2020, quyết liệt triển khai công tác CCHC, trọng tâm là công tác cải cách TTHC và hiện đại hoá hành chính một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt , triển khai: Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng liên quan, tổ chức học tập, phổ biến và quán triệt Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính của Trung ương, … các văn bản chỉ đạo của Huyện Ủy, UBND huyện nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính tại địa phương, coi công tác CCHC là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

         Thời giai đoạn 2016-2020, công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả: Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện Đắk Mil không có khiếu nại, phản ánh kiến nghị nào về các quyết định hành chính, hành vi hành chính đối với các TTHC đã được ban hành, tổ chức triển khai thực hiện; Số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và tại các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện thực hiện tiếp nhận 270 TTHC. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận 150 TTHC; cơ sở vật chất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu theo quy định. Phòng làm việc được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho công việc được nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả; Niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 10 xã, thị trấn danh mục các TTHC tiếp nhận qua bưu chính công ích. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn huyện không phát sinh hồ sơ và không phát sinh trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Từ năm 2016 đến nay có 14 sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính được UBND huyện công nhận và có 03 sáng kiến được UBND tỉnh công nhận đưa vào áp dụng có hiệu quả;  thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể: Hợp nhất 03 Trạm: Chăn nuôi và Thú y; Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Khuyến nông, để thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện Đắk Mil; Hợp nhất Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ban Quản lý dự án xây dựng Đắk Mil để thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Đắk Mil; Sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình với bộ phận sự nghiệp Văn hóa, thông tin và thể thao để thành lập Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện Đắk Mil. Thực hiện sáp nhập các đơn vị trường học từ bậc học mầm non đến THCS, đã giảm 08 đơn vị so với hiện nay…

         Nhìn chung, công tác CCHC của huyện đã có bước chuyển biến tích cực, có nhiều điểm sáng, những kết quả đạt được là cơ bản và rõ nét trên cả 6 nội dung. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện; công tác cải cách TTHC được từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả thiết thực; đội ngũ CBCCVC được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương được kịp thời củng cố, sắp xếp theo đúng quy định của Trung ương và tình hình thực tế của huyện.

 

Bich Phương -Chuyên viên VP

Lượt xem:  16 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091