Ban hành quy định đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Mil (10/12/2020)
Ngày 03/12/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc quy định đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Mil. Nhằm theo dõi, đánh giá một cách khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

          Theo đó, nội dung chính được triển khai như: Kết cấu Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã; thang điểm, phương pháp đánh giá và tính toán, xác định chỉ số cải cách hành chính; xếp loại.

          Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai việc xác định chỉ số cải cách hành chính; tổ chức tập huấn việc theo dõi, đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính cho cán bộ, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; tổng hợp xử lý số liệu để xác định chỉ số cải cách hành chính và xây dựng báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính hàng năm./.

 

Bich Phương -Chuyên viên VP

Lượt xem:  39 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info