Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Đăk Mil lần thứ VII năm 2021 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đăk Nông lần thứ V năm 2021-2022 (25/11/2020)
Ngày 25/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Đăk Mil lần thứ VII, năm 2021 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đăk Nông lần thứ V, năm 2021-2022. Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện; Tập trung các nguồn lực nhằm phát triển, nâng cao thành tích của lực lượng vận động viên, tuyển chọn vận động viên tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đăk Nông lần thứ V, năm 2021-2022; Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng nhằm thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phấn đấu 100% đơn vị xã, thị trấn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở.

         Theo đó, các nội dung chính được triển khai: Quy mô, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Đăk Mil lần thứ VII, năm 2021; Tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đăk Nông lần thứ V, năm  2021- 2022; Nhiệm vụ cần triển khai thực hiện.

          Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Đắk Mil lần thứ VII, năm 2021; Xây dựng kịch bản, chương trình tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện; ban hành điều lệ các môn thi đấu trong Đại hội; Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh Đăk Nông lần thứ V, năm 2021-2022; Thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổ động trực quan về mục đích, ý nghĩa và thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp huyện để nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần cho sự thành công Đại hội và các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương; Theo dõi, kịp thời đưa tin kết quả thi đấu của các môn thi trong thời gian tổ chức Đại hội.

 

Bich Phương -Chuyên viên VP

Lượt xem:  34 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091