Đắk Mil ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (16/11/2020)
Ngày 13/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020. Nhằm huy động sự tham gia của lãnh đạo các cấp, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng người tham gia phòng, chống HIV/AIDS để đạt được các mục tiêu 90-90-90 và các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030, tiến tới kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, tiếp tục mở rộng độ bao phủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân.

        Với chủ đề“30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”. Các hoạt động chính được triển khai, cụ thể như: Ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo; Tổ chức các hội nghị, hội thảo; Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12); Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác.

       Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Y tế huyện trên cơ sở hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và THPTTDBVAN Tổ quốc tỉnh Đắk Nông, Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và THPTTDBVAN Tổ quốc huyện, Phòng Y tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện tổ chức thực hiện Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch này. Kết thúc Tháng Hành động tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện và báo cáo cấp trên theo quy định. Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 trên địa bàn toàn huyện; Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức mít tinh diễu hành hoặc các sự kiện thích hợp tại các xã, thị trấn nhằm hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020, thời gian tổ chức lễ mít tinh và diễu hành tại các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức vào lúc Vào lúc 07 giờ 30 phút, thứ ba ngày 01 tháng 12 năm 2020 (Lễ mít tinh ưu tiên tại các xã trọng điểm HIV/AIDS); Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xây dựng kế hoạch trong đó chú trọng công tác truyền thông tư vấn theo dõi, giám sát các hoạt động của Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020; Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong Tháng Hành động.

 

Bich Phương -Chuyên viên VP

Lượt xem:  33 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091