Đắk Mil chủ động trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở lò sấy cà phê, nông sản trên địa bàn huyện (09/11/2020)
Ngày 06/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 1767/UBND-TNMT về việc xử lý ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở lò sấy cà phê, nông sản trên địa bàn huyện.

        Thông qua Công văn số 1767/UBND-TNMT ngày 06/11/2020, Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil đã yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền vận động các chủ lò sấy cải tạo ống khói, che chắn xung quanh, hạn chế phát sinh khói, bụi ra môi trường. Trước hết, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết các cơ sở là doanh nghiệp kinh doanh cà phê nông sản, các cơ sở trong thời gian qua gây ô nhiễm môi trường, có đơn thư phản ánh, kiến nghị của nhân dân; đối với các chủ cơ sở trong thời gian qua đã chấp hành cải tạo, sửa chữa lò sấy cà phê và hiện nay gặp khó khăn, chưa đủ điều kiện để di dời ra khỏi khu dân cư, yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết khắc phục, sửa chữa cải tạo hệ thống ống khói, che chắn đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm môi trường; đối với các lò sấy có điều kiện di dời ra khỏi khu dân cư, yêu cầu ký cam kết kế hoạch, lộ trình di dời lò sấy ra khỏi khu dân cư. Đồng thời lập danh sách rà soát quỹ đất, bố trí các địa điểm để đưa vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, tạo điều kiện và có quỹ đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân di dời lò sấy ra khỏi khu dân cư; đối với  các cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường, không chấp hành ký cam kết thì thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường, yêu cầu khắc phục hậu quả và ngừng hoạt động. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo và chuyển hồ sơ về UBND huyện để xem xét, xử lý. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện công tác xử lý ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở lò sấy cà phê, nông sản trên địa bàn huyện; đồng ý cho Phòng Tài nguyên và Môi trường được sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020 đã giao cho đơn vị để thuê đơn vị tư vấn quan trắc môi trường trong trường hợp cần thiết./.

 

 

Trúc Đào - Văn phòng

Lượt xem:  88 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091