Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (29/10/2020)
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, căn cứ đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, ngày 27/10/2020, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thực hiện công tác cán bộ và thảo luận một số vấn đề khác theo thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Lãnh đạo Sở Nội vụ, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XI và Lãnh đạo một số phòng, ban, ngành liên quan.

Hình ảnh: Toàn cảnh kỳ họp

         Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND đã thảo luận, xem xét, đánh giá: Tờ trình của UBND huyện về đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Tờ trình của UBND huyện về chủ trương danh mục đầu tư công năm 2021; Tờ trình của UBND huyện về chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường giao thông Trung tâm hành chính huyện Đắk Mil và các trục ngang (giai đoạn 1); Tờ trình của UBND huyện về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu thương mại - dịch vụ, dân cư số 1 huyện Đắk Mil (giai đoạn 1); Tờ trình của UBND huyện về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện đề nghị bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện đề nghị bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện đề nghị bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. Kỳ họp đã thông qua 12 nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về chủ trương danh mục đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường giao thông Trung tâm hành chính huyện Đắk Mil và các trục ngang (giai đoạn 1); Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu thương mại - dịch vụ, dân cư số 1 huyện Đắk Mil (giai đoạn 1); Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả đề nghị bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2016 - 2021.

        Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà H’ Xuân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Nhiệm vụ còn lại của năm 2020 còn rất lớn, trong bối cảnh kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng còn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với tinh thần chủ động hơn, tích cực và quyết liệt hơn mới hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.  Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, thay mặt HĐND huyện, bà H’ Xuân đề nghị UBND huyện, các ngành, các cấp cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND. Các vị đại biểu HĐND tăng cường làm tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nêu cao vai trò gương mẫu cùng với đồng bào các dân tộc huyện nhà, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND đã đề ra./.

Trúc Đào - Văn phòng

Lượt xem:  40 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091