Hội nghị Liên tịch thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung Chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (23/10/2020)
Ngày 20/10/2020, Thường trực HĐND huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện và các ngành liên quan để thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện; Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông, Văn phòng HĐND và UBND huyện

        Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã thông qua dự kiến nội dung sẽ trình tại Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI. Theo đó, Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện sẽ diễn ra trong thời gian 02 ngày, dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 15/12 đến ngày 16/12/2020 tại Trung tâm Văn hóa huyện. Tại kỳ họp này sẽ xem xét và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, cụ thể: Báo cáo tình hình hoạt động HĐND huyện năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2020 của UBND huyện; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020. Dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2021; Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện Đắk Mil; Báo cáo công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân năm 2020; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đắk Mil năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch chung đô thị Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến năm 2035; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện Đắk Mil năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện 2021; Báo cáo tình hình hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện năm 2020, phương huớng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động của Toà án nhân dân huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện; Thông báo của UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện. Ngoài việc xem xét và thảo luận các báo cáo; kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian cho chất vấn, trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm.

Hình: Toàn cảnh Hội nghị

         Sau khi các đại biểu bàn bạc, thống nhất với những nội dung của kỳ họp, kết luận Hội nghị, ông Phan Khánh Tùng, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để kỳ họp đạt kết quả tốt, đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, quan tâm đến nội dung chất vấn và giải trình tại kỳ họp đảm bảo hoạt động chất vấn hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần chuẩn bị chu đáo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để các Ban của HĐND huyện thẩm tra; đồng thời có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra, hoàn chỉnh văn bản để gửi cho các đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp theo đúng quy định./. 

 

Trúc Đào - Văn phòng

Lượt xem:  46 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091