Đắk Mil ban hành Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 (12/11/2020)
Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Nhằm thống kê tổng hợp chính xác số hộ, số nhân khẩu theo từng địa phương, từng nhóm đối tượng nghèo (nghèo thu nhập và nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản) bao quát được toàn bộ sự biến động hộ nghèo. Đồng thời, xác định được nguyên nhân, nhu cầu cần hỗ trợ để thoát nghèo bền vững; trên cơ sở số liệu rà soát, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu giảm nghèo của giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2021; làm cơ sở để xây dựng các Nghị quyết, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

       Theo đó, các nội dung chính được triển khai, cụ thể: Quy trình điều tra, rà soát; Phương pháp; Phạm vi điều tra, rà soát; Đối tượng điều tra, rà soát; Tiêu chí điều tra, rà soát; Thời gian điều tra, rà soát; Kinh phí điều tra, rà soát.

      Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, lập danh sách kiện toàn Ban chỉ đạo và kế hoạch phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc; Dự trù kinh phí cho công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; In tài liệu, biểu mẫu thực hiện quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cung cấp cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, hướng dẫn phương pháp, nghiệp vụ ghi phiếu điều tra và tổng hợp biểu mẫu cho cán bộ điều tra cấp huyện, xã và điều tra viên; Đôn đốc, kiểm tra, thẩm định tính chính xác, tổng hợp và báo cáo kết quả đúng tiến độ về Uỷ ban nhân dân huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Kiểm tra và tổ chức phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp xã trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại; Tổng hợp số liệu, phân tích và báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, thống nhất với Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện công bố kết quả và báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định; Hướng dẫn các xã, thị trấn nhập dữ liệu và sử dụng phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm cơ sở thực hiện chính sách theo quy định.

 

Bích Phương - Văn phòng

Lượt xem:  80 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091