Huyện Đắk Mil ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 (30/10/2020)
Ngày 28/10/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND, về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật góp phần tạo chuyển biến tích cực, từ đó, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

       Với chủ đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, ngành Tư pháp Đắk Nông nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

        Theo đó, các nội dung trọng tâm được triển khai như: Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020, tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…; Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội… góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Bich Phương -Chuyên viên VP

Lượt xem:  43 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091