Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 (18/09/2020)
Ngày 16/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, nhằm huy động toàn dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch); tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường; vận động các tổ chức, cá nhân tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải tại các khu vực nông thôn, góp phần làm sạch môi trường; nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực nông thôn nói riêng và toàn huyện nói chung; tăng cường công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, phát huy phong trào bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện; nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, hình thành ý thức, trách nhiệm và thái độ, hành vi ứng xử với môi trường.

        Theo kế hoạch, nội dung các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch trên địa bàn huyện gồm: Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp; tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch; xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, đoàn thể theo lĩnh vực, địa bàn mình quản lý; phát động chiến dịch ra quân hưởng ứng Chiến dịch tại các tổ dân phố, thôn, bon, bản; các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại chăn nuôi, khu vực công cộng; phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường,…

        Thông qua Kế hoạch, UBND huyện đã triển khai các nội dung, giải pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương; đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, gắn với thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050./.

 

Trúc Đào - Chuyên viên VP

Lượt xem:  61 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091