Đắk Mil quản lý, xử lý gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên còn sót lại trên đất nông nghiệp, đất khác (10/09/2020)
Ngày 09/9/2020, Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 1434/UBND-KL về việc quản lý, xử lý gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên còn sót lại trên đất nông nghiệp, đất khác.

        Thông qua văn bản, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, trong đó tập trung các nội dung chính như sau:

         Xác định chủ sở hữu đối với tài sản là gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên còn sót lại trên đất nông nghiệp, đất khác,… Tổ chức kiểm tra, rà soát để lập các thủ tục khai thác, thu hồi. Khi có thông tin về việc phát hiện tài sản là gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên bị vùi lấp, tiến hành thống kê, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quyết định cho phép khai thác, tận dụng, tận thu để thu hồi tài sản theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản pháp luật liên quan. Trường hợp tài sản trên đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, khi tiến hành khai thác, vận chuyển,...

        Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ; Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính); Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan qua phương tiện truyền thông đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn biết, thực hiện; đặc biệt tài sản là gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên còn sót lại trên đất nông nghiệp, đất khác (đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất tín ngưỡng,…)… Tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quản lý, xử lý theo quy định đối với tài sản là gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên còn sót lại trên đất nông nghiệp, đất khác,… do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng. Tuyên truyền về hỗ trợ, khen thưởng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan việc thu hồi tài sản thuộc sở hữu toàn dân.

 

 

Trúc Đào - Chuyên viên VP

Lượt xem:  73 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091