Đoàn Thanh tra thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil tiến hành thanh tra công tác quốc phòng tại Ủy ban nhân dân xã Đắk R’la (25/09/2020)
Ngày 18/9/2020, Đoàn Thanh tra thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil do đồng chí Nguyễn Đình Hà - Chánh Thanh tra huyện - Trưởng Đoàn Thanh tra thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP cùng các Thành viên đã tổ chức thanh tra về công tác quốc phòng đối với UBND xã Đắk R’la.

        Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra về công tác quốc phòng gồm các nội dung chính như sau: Chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, biện pháp tổ  chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ.

Đoàn Thanh tra thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP làm việc tại UBND xã Đắk R’la

      Tại buổi làm việc, Đoàn thanh tra đã công bố dự thảo kết luận thanh tra của đoàn về việc thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng trên địa bàn xã Đắk R’la. Dự thảo kết luận nêu rõ, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đắk R’la đã quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng; phát huy tốt vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng mà nòng cốt là Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức triển khai toàn diện nội dung Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động và nhận thức trong công tác quốc phòng tại địa bàn xã... Đồng thời, Đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại hạn, chế cần khắc phục để Ủy ban nhân dân xã Đắk R’la tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sư, quốc phòng, củng cố và giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Hà - Chánh Thanh tra huyện - Trưởng Đoàn Thanh tra thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP đã thống nhất với dự thảo kết luận thanh tra của Đoàn và bổ sung, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của xã. Đồng chí nhấn mạnh, các kết luận thanh tra sẽ là cơ sở để Ủy ban nhân dân xã Đắk R’la có các biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác quốc phòng trên địa bàn xã... Sau khi tổng hợp ý kiến về các nội dung dự thảo kết luận thanh tra, tại cuộc họp Đoàn thanh tra đã thông qua biên bản công bố kết luận thanh tra.

 

Bích Phương - Chuyên viên VP

Lượt xem:  215 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info