Huyện Đắk Mil ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân (11/09/2020)
Ngày 09/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND, về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện; nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ c

        Khi tham gia tập huấn, các đại biểu tham dự sẽ được nghiên cứu và tìm hiểu các nội dung: Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật Hộ tịch năm 2016; Luật Dân quân tự vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Giao thông đường bộ và Nghị định hướng dẫn thi hành luật; Phổ biến một số chính sách pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Nghị định về an toàn thực phẩm; chính sách về cơ cấu ngành nông nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư phát triển nông nghiệp, phát triển sản xuất…

       Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng Tư pháp huyện chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân huyện Đắk Mil và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; Đồng thời, chuẩn bị các nội dung cần thiết khác để tổ chức Hội nghị, liên hệ báo cáo viên pháp luật, báo cáo các nội dung văn bản luật tại Hội nghị theo kế hoạch, cử báo cáo viên phổ biến một số nội dung liên quan đến Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật Hộ tịch năm 2016; Luật an ninh mạng năm 2018.

 

Bich Phương -Chuyên viên VP

Lượt xem:  91 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091