Đắk Mil chấn chỉnh công tác trang trí tuyên truyền và quảng cáo trên địa bàn huyện (23/07/2020)
Qua theo dõi tình hình thực tế hiện nay, một số bảng, biển hiệu, pano quảng cáo, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị ở một số địa phương bị bạc màu, hư hỏng, xuống cấp gây mất mỹ quan đô thị, để hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo trên địa bàn huyện được kịp thời chấn chỉnh, triển khai đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần tiến tới chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         Ngày 20/7/2020, Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 1084/UBND-VHTT giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai rà soát, sửa chữa hoặc thay thế các bảng, biển hiệu, pa nô tuyên truyền bị xuống cấp, hư hỏng; Trang trí logo của huyện, của đơn vị đúng màu sắc, hình dáng đã được phê duyệt; Thay thế cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ phướn đã bạc màu hoặc rách nát nhằm tạo sự tôn nghiêm trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định Luật Quảng cáo số: 16/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 đến với các tổ chức, cá nhân. Tăng cường phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo có hành vi vi phạm quy định Luật Quảng cáo và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn; Đẩy mạnh việc áp dụng thực hiện Điều 27 quy định quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn và Điều 34 quy định về biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn.

      Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Quảng cáo theo đúng quy định.

 

Bich Phương -Chuyên viên VP

Lượt xem:  114 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091