Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Mil (16/07/2020)
Để triển khai việc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Mil phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2030; làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư, các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện;

        UBND huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 1039/UBND-TNMT ngày 13/7/2020 yêu cầu các đơn vị, địa phương xác định nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở và các mục đích khác đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, giai đoạn 2021 – 2020; đồng thời, tổ chức thông báo công khai việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và năm 2021 cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết để đăng ký nhu cầu, đặc biệt là các cơ sở tôn giáo được phép hoạt động, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.

        Thông qua văn bản, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và yêu cầu báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 20/7/2020./.

 

Trúc Đào - Chuyên viên VP

Lượt xem:  131 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091