Đắk Mil triển khai lắp đặt cụm Pa-nô, áp phích tuyên truyền cải cách hành chính (04/11/2019)
Ngày 24/10/2019, huyện Đắk Mil đã phối hợp với Sở Nội vụ và công ty TNHH Quảng cáo Nguyên Anh ART triển khai lắp đặt cụm Pa-nô, áp phích tuyên truyền cải cách hành chính với nội dung “Cải cách hành chính nhằm bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân bảo vệ quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc của đất nước; Cải cách hành chính tạo mội trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian và kinh phí của doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; Cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính”.

        Ủy ban nhân dân huyện đã cử 01 công chức phụ trách Cải cách hành chính thuộc Phòng Nội vụ làm đầu mối phối hợp với Sở Nội vụ để thực hiện việc lắp đặt tại 05 địa điểm gồm các xã: Thuận An, Đức Minh, Đắk Sắk, Đắk N’Drót, Đắk Gằn.

Pa-nô tại xã Thuận An

        Việc tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như pa nô; áp phích nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân và tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Hoàng Giang - Phòng Nội vụ

 

Bích Phương – Chuyên viên VP

Lượt xem:  112 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091