BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (14/08/2019)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Mil phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho hơn 1.400 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 1500/KH-SGDĐT ngày 16/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè năm 2019; trong thời gian từ ngày 05/8/2019 đến ngày 08/8/2019 toàn bộ các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thuộc các cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn được học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng những chuyên đề cơ bản về: Những nội dung cơ bản trong một số Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chủ đề năm 2019 của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giá trị trường tồn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông tin thời sự quốc tế, trong nước, một số vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương 6 tháng đầu năm 2019.

Description: G:\DCIM\100CANON\IMG_8848.JPG

Hình: Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng chính trị hè

 

Việc bồi dưỡng thường xuyên, liên tục cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thông qua các lớp tập huấn hè đã trở thành hoạt động không thể thiếu của ngành. Thông qua các hình thức bồi dưỡng này đã góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực tiễn nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.​

                                    Trúc Đào – VP HĐND&UBND huyện

 

Lượt xem:  215 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info