KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (24/07/2019)

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; ngày 23/7/2019, Hội đồng nhân dân huyện Đắk Mil đã tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một số vấn đề khác theo thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa phương, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XI và các đại biểu đại diện cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Thường trực HĐND và UBND các xã, thị trấn.

Hình: Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND đã thảo luận, xem xét, đánh giá các báo cáo và tờ trình: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đắk Mil khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; giới thiệu nhân sự đề nghị bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Thương; Báo cáo, tờ trình của UBND huyện: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện; Báo cáo công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Tờ trình đề nghị thông qua Phương án phân bổ, sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục các dự án, công trình khởi công mới năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Tờ trình đề nghị phê chuẩn chủ trương danh mục các dự án, công trình khởi công mới năm 2020 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, nguồn vốn do huyện quản lý; Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện; Báo cáo của cơ quan tư pháp: Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện; Thông báo và Tờ trình của UBMTTQ huyện: Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; Tờ trình đề nghị bầu bổ sung, miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2016 – 2021; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện.

Phần thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND đã nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời và làm rõ những kiến nghị của cử tri; đồng thời, các đại biểu sôi nổi chất vấn đối với những vấn đề mà cử tri huyện nhà đang quan tâm thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; đất đai; thu nợ thuế; giáo dục và đào tạo; thu, chi và kết dư ngân sách; chế độ chính sách; ô nhiễm môi trường, quốc phòng - an ninh,…

Kỳ họp đã thông qua 11 nghị quyết, bao gồm: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án, công trình dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện Đắk Mil, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân huyện Đắk Mil, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đắk Mil khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đắk Mil khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Đắk Mil khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND huyện, các ngành, các cấp cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND. Các vị đại biểu HĐND tăng cường làm tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nêu cao vai trò gương mẫu cùng với đồng bào các dân tộc huyện nhà, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND đã đề ra./.

         Trúc Đào - VP HĐND&UBND huyện  

 

Lượt xem:  292 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091
.
chich.info